ПРО НАС

Фонд розвитку науки та освіти «Інтелект» заснований у 1994 році з метою сприяння розвитку науки та освіти у харківському регіоні. На сьогодні фонд бере участь у реалізації регіональних, національних та міжнародних освітніх і наукових проєктів у галузі технічних, соціальних та поведінкових наук. Фонд організовує науково-комунікативні заходи, програми стажування та підвищення кваліфікації, сприяє встановленню міжрегіональних і міжнародних зв'язків між закладами освіти й науковими колективами. Фонд здійснює технічну та методичну підтримку досліджень партнерських установ.

Фонд «Інтелект» заснований як громадська організація 20 липня 1994 року. Повна юридична назва Фонду – громадська організація «Фонд розвитку науки та освіти «Інтелект», скорочена назва: ГО «Фонд «Інтелект». У 2017 та 2020 році Фонд пройшов перереєстрацію.

У період з 1992 по 1995 роки Фондом розроблено автоматизовану систему акредитації навчальних закладів України. Систему затверджено Міністерством освіти в січні 1995 року (акт від 21.01.1995), у використання введено листом Міністерства освіти № 2-21 від 23.04.1992.

У період з 1997 по 1998 роки Фондом була розроблено та втілено в практику «Автоматизовану систему профорієнтації учнів загальних шкіл «Абітурієнт».

У період з 1994 по 2008 роки у співпраці з ВНЗ Харківщини розроблено програми спецкурсів для школярів: «Еліта Батьківщини», «У світі мистецтв», «Основи інноваційної діяльності», «Інформаційні технології», «Основи менеджменту та бізнесу», «Україна: минуле, сучасне, майбутнє», «Англійська мова», «Спортивна підготовка». Програми затверджено Міністерством освіти (лист № 1/11-990 від 19.06.1996), Харківським обласним управлінням освіти і Харківським обласним науково-методичним інститутом безперервної освіти.

Із 2008 по 2010 роки Фондом розроблено програму «Громадський моніторинг якості вищої освіти».

У 2008 році Фондом розроблено концепцію і програму Центру позашкільної освіти «Еліта Батьківщини», що підтримані Департаментом з гуманітарних питань Харківської міської ради, отримано ліцензію на Центр позашкільної освіти «Еліта Батьківщини» (серія АА 3 214693 від 20.06.2008).

У 2002 році Фонд провів регіональний конкурс «Вища освіта очима студентів».

У 2004 році Фонд узяв участь в роботі Міжнародної комісії з признання й еквівалентності учбових курсів, документів про освіту і вчених ступенів (МКПЕ).

У період із 2012 по 2017 роки Фондом розроблено проєкт «Розвиток фундаменталізації вищої освіти «Інтелект-21».

У 2014 році Фондом реалізовано проєкт «Від емоційної до аналітичної оцінки кандидатів у Президенти України».

У 2016–2017 роках Фонд брав активну участь у роботі Громадської ради при Харківській обласній адміністрації.

У 2018 році Фондом проведено всеукраїнський конкурс проєктів Образу майбутнього (бачення) України.

У 2019 році проведено установчі збори зі створення Ради наукової громадськості при Харківському будинку вчених.

Фонд активно співпрацює з такими закладами вищої освіти м. Харкова, як Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця, Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, Харківський національний медичний університет, Національний технічний університет ХПІ, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова, Харківський державний університет харчування та торгівлі, Харківський національний університет будівництва та архітектури, Українська інженерно-педагогічна академія, Харківська державна академія культури, Гуманітарний інститут «Українська народна академія», Інститут бізнесу і менеджменту, Харківський інститут управління, Міжнародний слов’янський університет, та іншими освітніми й науковими організаціями Харківщини.

Фонд на регулярній основі, самостійно і в співпраці з іншими організаціями, організовує, а також бере участь в роботі науково-практичних конференцій, семінарів і круглих столів регіонального, національного та міжнародного рівнів.

Фонд брав участь у реалізації українсько-американського проєкту з розвитку інфраструктури наукових досліджень залежності в Україні «Capacity Building for Lifespan Focused Substance Use Disorder Research in Ukraine» (4D43TW009310-05). Проєкт здійснювався з 2008 року під керівництвом Центру Залежностей Мічиганського Університету (США) за підтримки Міжнародного Центру Фогарті (FIC), Національного інституту здоров’я (NIH), Національного інституту алкогольної залежності та алкоголізму (NIAAA), Національного інституту наркотичної залежності (NIDA) США. В рамках цього проєкту з 2019 року було розпочато Українське лонгітюдне дослідження (Ukrainian Longitudinal Study – ULS) – моніторинг впливу різних факторів на здоров’я українських дітей протягом життя з особливим фокусом на ризикованій поведінці щодо власного здоров’я (насамперед факторах ризику залежної поведінки). Партнерськими установами, що реалізують дослідження ULS, є: Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи (психологічна служба), Державна установа «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків Національної Академії медичних наук України», Державна установа «Інститут неврології психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України», Харківський національний університет внутрішніх справ, Школа соціальної роботи Університету Вейна (США), Центр Залежностей Мічиганського Університету (США).

Фонд реалізує підтримку партнерських досліджень: дослідження шкідливих наслідків алкоголізації проблемно питущих осіб, а також їх мікросоціального оточення «GENAHTO» – Гендер, алкоголь і його шкода для інших, що виконується Інститутом неврології, психіатрії та наркології НАМН України, та моніторингу поширення залежної поведінки серед молоді м. Харкова «Молодь та наркотики», що здійснюється соціологами Харківського національного університету внутрішніх справ спільно зі Соціологічною асоціацією України з 1995 року.