Українське лонгітюдне дослідження (ULS)

ULS – це моніторинг впливу різних факторів на здоров’я українських дітей протягом життя (у базовому модулі дослідження, починаючи із 6 класу) з особливим фокусом на ризикованій поведінці щодо власного здоров’я (насамперед факторах ризику залежної поведінки). Проєкт здійснюється з 2018 року і є продовженням україно-американського проєкту з розвитку інфраструктури досліджень залежної поведінки Capacity Building for Lifespan Focused Substance Use Disorder Research in Ukraine.

Мета: вивчення змін поведінки та здоров’я однієї і тієї ж людини протягом тривалого періоду часу з особливою увагою на шкідливих формах поведінки – зловживання алкоголем, наркотиками, девіантній поведінці тощо (починаючи з шостого класу, 11–12 років).

Процедура: ULS – це лонгітюдне дослідження, тобто кожного року ми опитуємо одних і тих же дітей та їх батьків і плануємо продовжувати це якомога довше (5, 10, 15 років, стільки, скільки зможемо підтримувати з ними контакт). Формат проведення з 2019 року – електронне опитування. Пілотне дослідження здійснювалось віч-на-віч з використанням паперових опитувальників, процедура виявилась дуже ресурсомісткою і була замінена на веб-опитування, що дозволяє досягнути необмеженої кількості учасників.

Зразок, за яким ми побудували наше дослідження, – це Мічиганське лонгітюдне дослідження (MLS), яке триває 33 роки. Його автори з Центру залежностей мічиганського Університету схвалили нашу методику та допомагають у проведенні опитування і публікації його результатів у найкращих світових журналах, що входять до світових наукометричних баз Scopus та Web of Science.

Географічне покриття: дослідження розпочато на всій території України з особливим акцентом на 4 регіонах: Сході, Півдні, Центрі і Заході.

Методика: в основі інструментарію ULS лежать найбільш цитовані у світовій науці багатовимірні методики аналізу поведінки дитини: ми задаємо одні й ті ж запитання дитині та її батькам, що дозволяє порівняти їх відповіді і побудувати об’єктивну картину того, що відбувається в родині та зі здоров’ям дитини. Також використано діагностичні та скринінгові інструменти щодо вивчення сімейної ситуації, проявів булінгу, залежної та суїцидальної поведінки, психічного та фізичного здоров’я тощо. Висновок щодо інструментарію та його рекомендацію до використання у психологічній практиці отримано від Інституту психології імені Г. С. Костюка.

Партнерські установи, що проводять дослідження та відповідальні виконавці:

  • Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, директор інституту, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор Максименко Сергій Дмитрович;
  • Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи (психологічна служба), директор центру доктор психологічних наук, професор Панок Віталій Григорович;
  • Державна установа «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків Національної Академії медичних наук України», директор інституту доктор медичних наук, професор Даниленко Георгій Миколайович;
  • Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України», директор інституту доктор медичних наук, професор Лінський Ігор Володимирович;
  • Харківський національний університет внутрішніх справ, заступник завідувача науково- дослідної лабораторії з проблем протидії злочинності кандидат соціологічних, доцент Сердюк Олексій Олександрович;
  • Школа соціальної роботи Університету Вейна (США), доктор філософії з соціальної роботи та психології Бурлака Віктор Володимирович.
  • Центр залежностей Мічиганського університету (США), директори центру Роберт Зукер та Морін Волтон.

Прес-конференція 2019 : https://youtu.be/GOsDspKBng0

Прес-конференція 2020: https://youtu.be/pATQObWLIps

На прес-конференціях представлено дані досліджень споживання наркотиків, які проводяться харківськими вченими, зокрема досліджень «Українське лонгітюдне дослідження» і «Молодь та наркотики», надано огляд профілактичних програм та нових досліджень залежної поведінки. Фахівці ХНУВС, ІОЗДП та ІНПН НАМН України відповідають на запитання стосовно факторів, що призводять до споживання наркотиків, динаміки їх розповсюдження у молодіжному середовищі, особливостей протидії розповсюдженню наркотиків, надають огляд шляхів профілактики.

Спікери:

Державна установа «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків Національної Академії медичних наук України», директор інституту доктор медичних наук, професор Даниленко Георгій Миколайович.

Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України», директор інституту доктор медичних наук, професор Лінський Ігор Володимирович.

Харківський національний університет внутрішніх справ, заступник завідувача науково-дослідної лабораторії з проблем протидії злочинності кандидат соціологічних, доцент підполковник поліції Сердюк Олексій Олександрович.

Публікація з описом діагностичних інструментів першої хвилі дослідження:

Українське лонгітюдне дослідження = Ukrainian Longitudinal Study (ULS) : Метод. рек. з використання психодіагност. інструментів першої хвилі дослідж. / [Максименко С. Д., Даниленко Г. М., Лінський І. В. та ін.] ; НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; НАМН України, ДУ Ін-т охорони здоров'я дітей та підлітків, ДУ Ін-т неврології, психіатрії та наркології ; МВС України, Харків. нац. ун-т. внутр. справ ; Ун-т Вейна. – Київ: Ін-т психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2019. – 68 с. . DOI: 10.13140/RG.2.2.33825.35683

https://doi.org/10.13140/RG.2.2.33825.35683