Українське лонгітюдне дослідження (ULS)

ULS – це моніторинг впливу різних факторів на здоров’я українських дітей протягом життя (у базовому модулі дослідження, починаючи із 6 класу) з особливим фокусом на ризикованій поведінці щодо власного здоров’я (насамперед факторах ризику залежної поведінки). ULS реалізується дослідницьким консорціумом з 2018 року і є продовженням україно-американського проєкту з розвитку інфраструктури досліджень залежної поведінки Capacity Building for Lifespan Focused Substance Use Disorder Research in Ukraine.

Мета: вивчення змін поведінки та здоров’я однієї і тієї ж людини протягом тривалого періоду часу з особливою увагою на шкідливих формах поведінки – зловживання алкоголем, наркотиками, девіантній поведінці тощо (починаючи з шостого класу, 11–12 років).

Зразок, за яким ми побудували наше дослідження, – це Мічиганське лонгітюдне дослідження (MLS), яке триває 33 роки. Його автори з Центру залежностей мічиганського Університету схвалили нашу методику та допомагають у проведенні опитування і публікації його результатів у найкращих світових журналах, що входять до світових наукометричних баз Scopus та Web of Science.

Географічне покриття: дослідження в 2019 році було розпочато на території Харківської області, з 2021 року, після апробації, поширено на всю територію України.

Методика: в основі інструментарію ULS лежать найбільш цитовані у світовій науці багатовимірні методики аналізу поведінки дитини: ми задаємо одні й ті ж запитання дитині та її батькам, що дозволяє порівняти їх відповіді і побудувати об’єктивну картину того, що відбувається в родині та зі здоров’ям дитини. Також використано діагностичні та скринінгові інструменти щодо вивчення сімейної ситуації, проявів булінгу, залежної та суїцидальної поведінки, психічного та фізичного здоров’я тощо. Висновок щодо інструментарію та його рекомендацію до використання у психологічній практиці отримано від Інституту психології імені Г. С. Костюка.

Процедура: ULS – це лонгітюдне дослідження, тобто щороку, з періодичністю один раз на рік, ми опитуємо одних і тих же дітей та їх батьків і плануємо продовжувати це якомога довше (5, 10, 15 років, стільки, скільки зможемо підтримувати з ними контакт). Формат проведення з 2019 року – електронне опитування. Пілотне дослідження здійснювалось віч-на-віч з використанням паперових опитувальників, процедура виявилась дуже ресурсомісткою і була замінена на веб-опитування, що дозволяє досягнути необмеженої кількості учасників.

Дослідження здійснюється відповідно до пріоритетних напрямів роботи психологічної служби у системі освіти у 2021/2022 навчальному році затверджених Листом МОН від 16.07.2021 № 1/9-363 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти у 2021/2022 н. р.» (інформація про дослідження на ст. 15), відповідно до Листу психологічної служби (УНМЦ практичної психології і соціальної роботи НАПН України), надісланого директорам/завідувачам обласних навчально-методичних центрів/кабінетів психологічної служби, згідно з Інструкцією, яку можливо завантажити за посиланням наведеним нижче. Практичні психологи та соціальні педагоги, які бажають взяти участь в Українському лонгітюдному дослідженні, мають погодити це з керівником ЗЗСО та включити це дослідження до власного плану роботи на наступний навчальний рік. Керівники ЗЗСО, за бажанням, матимуть можливість укласти договір про співпрацю з дослідницьким консорціумом.

Лист МОН від 16.07.2021 № 1/9-363 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти у 2021/2022 н. р.»

Лист психологічної служби: Лист про проведення Українського лонгітюдного дослідження

Інструкція для дослідників: ULS Інструкція (електронне опитування)

Інформована згода батьків: ULS Інформована згода батьків (електронне опитування)

Зразок звернення до батьків: ULS Звернення до батьків

Зразок звернення до учнів: ULS Звернення до учнів

Методичні рекомендації з описом діагностичних інструментів другої хвилі дослідження: завантажити

Українське Лонгітюдне Дослідження = Ukrainian Longitudinal Study (ULS) : Метод. рек. з використання психодіагност. інструментів трет. хвилі дослідж. / [Максименко С. Д., Кокун О. М., Панок В. Г. та ін.] ; НАПН України, Ін-т психології імені Г. С. Костюка , УНМЦ практ. психології та соц. ; НАМН України, ДУ "Ін-т охорони здоров'я дітей та підлітків", ДУ "Ін-т неврології психіатрії та наркології" ; Харків. нац. ун-т. внутр. справ ; Ун-т Вейна. – Київ: Ін-т психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2022. – 77 с. – DOI: https://doi.org/10.32631/uls2022

Партнерські установи дослідницького консорціуму та відповідальні виконавці:

  • Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, директор інституту, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор Максименко Сергій Дмитрович;
  • Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи (психологічна служба), директор центру доктор психологічних наук, професор Панок Віталій Григорович;
  • Державна установа «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків Національної Академії медичних наук України», директор інституту доктор медичних наук, професор Даниленко Георгій Миколайович;
  • Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України», директор інституту доктор медичних наук, професор Лінський Ігор Володимирович;
  • Харківський національний університет внутрішніх справ, заступник завідувача науково-дослідної лабораторії з проблем протидії злочинності кандидат соціологічних, доцент Сердюк Олексій Олександрович;
  • Школа соціальної роботи Університету Вейна (США), доктор філософії з соціальної роботи та психології Бурлака Віктор Володимирович.
  • Центр залежностей Мічиганського університету (США), директори центру Роберт Зукер та Морін Волтон.

Вебінари УНМЦ практичної психології і соціальної роботи (психологічної служби) та ХНУВС з реалізації Українського лонгітюдного дослідження (на вебінарах роз’яснюються положення Інструкції з проведення дослідження та надаються відповіді на запитання):

Українське лонгітюдне дослідження: інструкція для дослідників (частина 1) 12.04.2021 15:00 https://youtu.be/rMWCZvjPexQ

Українське лонгітюдне дослідження: інструкція для дослідників (частина 2) 12.04.2021 16:00 https://youtu.be/iMc1gO6eMn4

Українське лонгітюдне дослідження: інструкція для дослідників (частина 3) 12.04.2021 17:00 https://youtu.be/rMWCZvjPexQ

Українське лонгітюдне дослідження: додаткова зустріч (питання та відповіді) 15.04.2021 15:00 https://youtu.be/zbu-r9obB2U

Спікери:

Панок В.Г., директор УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України

Сердюк О.О., завідувач НДЛ з проблем психологічного забезпечення правоохоронної діяльності ХНУВС, кандидат соціологічних наук, доцент, науковий керівник Українського лонгітюдного дослідження

Презентація результатів 2021: доповідь за результатами основного та студентського модулів дослідження

Презентація результатів 2021: доповідь за результатами студентського модуля дослідження ULS+

Прес-конференція 2020: https://youtu.be/pATQObWLIps

Прес-конференція 2019 : https://youtu.be/GOsDspKBng0

На прес-конференціях представлено дані досліджень споживання наркотиків, які проводяться харківськими вченими, зокрема досліджень «Українське лонгітюдне дослідження» і «Молодь та наркотики», надано огляд профілактичних програм та нових досліджень залежної поведінки. Фахівці ХНУВС, ІОЗДП та ІНПН НАМН України відповідають на запитання стосовно факторів, що призводять до споживання наркотиків, динаміки їх розповсюдження у молодіжному середовищі, особливостей протидії розповсюдженню наркотиків, надають огляд шляхів профілактики.

До кого звертатись:

За детальною інформацією щодо участі у медико-соціальній дослідницькій програмі «Українське лонгітюдне дослідження» необхідно звертатись до відповідальних виконавців – Сердюка Олексія Олександровича; тел.+380503271771, e-mail: serdyuk@univd.edu.ua та УНМЦ практичної психології і соціальної роботи e-mail: ucap@ukr.net з поміткою «лонгітюдне дослідження».