Молодь та наркотики (ULS+)

Фондом, у рамках проєкту з розвитку інфраструктури досліджень залежної поведінки Capacity Building for Lifespan Focused Substance Use Disorder Research in Ukraine, розроблено електронний опитувальник дослідження та здійснено переклад, адаптацію та ліцензування англомовних клініко-діагностичних інструментів, які використовуються в цьому дослідженні.

Моніторинг поширення залежної поведінки серед молоді м. Харкова «Молодь та наркотики» здійснюється соціологами Харківського національного університету внутрішніх справ спільно зі Соціологічною асоціацією України з 1995 року. Починаючи із 2017 року, паралельно з традиційною технологією опитування віч-на-віч використовується технологія Інтернет-опитування. На території України проводиться лише два регулярних моніторингових дослідження залежної поведінки серед молоді: у віковій групі 15–16 років здійснюється в рамках міжнародного проєкту ESPAD, а серед молоді 17–25 років – у рамках Харківського регіонального проєкту «Молодь та наркотики».

Науковий керівник – заступник завідувача науково-дослідної лабораторії з проблем протидії злочинності Харківського національного університету внутрішніх справ кандидат соціологічних, доцент Сердюк Олексій Олександрович

Електронний опитувальник 2018 року (платформа Qualtrics): https://umich.qualtrics.com/jfe/form/SV_eW1nkpuUSgPrdn7

Електронний опитувальник 2019 року (платформа Lime Survey): https://survey.univd.edu.ua/index.php/875963

Презентація результатів дослідження «Молодь та наркотики 2019» у харківському прес-клубі: https://youtu.be/3gD1cw4_37M

Презентація результатів дослідження «Молодь та наркотики 2019» з фокусом на проблемах вживання алкоголю у харківському прес-клубі: https://www.youtube.com/watch?v=Gy3DdMjJqZI

Презентація результатів дослідження «Молодь та наркотики 2019» у програмі «Віддзеркалення»: https://youtu.be/l2hDm7K05Lc

Презентація результатів дослідження «Молодь та наркотики 2018» у програмі «Віддзеркалення»: https://youtu.be/3i6uJXl4LMo?list=PLE5JHvk1ndbRZ05p27rcyH2MUAcrcmuD5

Посилання:

Сердюк О. О. Молодь та наркотики – 2019 : За результатами соціологічного моніторингу розповсюдження хімічних та нехімічних форм залежності серед молоді м. Харкова 1995– 2019 років : [наук. звіт] / Сердюк О. О., Базима Б. О., Щербакова І. В. ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2020. – 72 с. https://doi.org/10.32631/dr2020